| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc. (1069)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – SAID AHMED, A. – ZAVADILOVÁ, L. – MÁTLOVÁ, V. – MAJZLÍK, I. Leptin promoter region genotype frequencies and its variability in the Czech Fleckvieh cattle. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 54-59. ISSN: 1211-3174.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I.Genetic diversity loss in populations Czech draft horse breeds. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 584-584. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8.

HOFMANOVÁ, B. – HOUDOVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L.Analysis of the testing horses for therapeutic purposes in the Czech Republic. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 476-476. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8..

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – SCHMIDOVÁ, J. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I.Founder contribution in the endangered czech draught horse breeds. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 169-173.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L.The effect of inbreeding on melanoma and vitiligo occurrence in Old Kladruber grey horses. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 179-182.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – ZAVADILOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Problematika zdraví vemene a plodnosti dojnic v České republice. 2015, Grant Journal, 2015, roč. 4, č. 1, s. 132-137. ISSN: 1805-062X, 1805-0638 (online).

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Genetic diversity in Czech Haflinger horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 163-165. ISSN: 1330-7142.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. Population studies of Czech Hucul horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 41-43. ISSN: 1330-7142.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Characterization of greying, melanoma, and vitiligo quantitative inheritance in Old Kladruber horses. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 10, s. 443-451. ISSN: 1212-1819.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. Quantitative aspects of coat color in old Kladruber black horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 224-227. ISSN: 1330-7142.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pedigree analysis of endangered Czech draft horse breeds. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 440-440. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing coat color intensity in Old Kladruber black horses. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 439-439. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

HOFMANOVÁ, B. – PŘIBÁŇOVÁ, M. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Population study of three breeds of cold blooded horses in the Czech Republic. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP,EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 379-379. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VESELÁ, Z. – KRUPA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimation of genetic parameters and prediction of breeding value for calving ease. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 323-323. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pedigree analysis of Old Kladruber horse. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 379-379. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing vitiligo occurence in Old Kladruber grey horses. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, Prague, Czech Republic, s. 95-96. ISBN: 978-80-213-2473-2.

HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – JAHN, P. Výskyt melanomu u starokladrubských koní. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 119-123. ISSN: 0506-8231.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. – MILERSKI, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic parameters for calf survivability for beef cattle in the Czech Republic. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 335. ISBN: 978-90-8686-228-3.

MAJZLÍK, I. – PTÁČEK, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Some aspects of horse vision. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 362. ISBN: 978-90-8686-228-3.

CZERNEKOVÁ, V. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. Mitochondrial D-loop sequence variation among Hucul horse. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 10, s. 437-442. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 2, s. 75-82. ISSN: 1212-1819.

FUTAS, J. – VYCHODILOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VRÁNOVÁ, M. – PUTNOVÁ, L. – MUZIK, J. – VYSKOČIL, M. – VRTKOVÁ, I. – DUŠEK, L. – MAJZLÍK, I. – HOŘÍN, P. Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. ..., 2012, roč. 79, č. 4, s. 247-248.

MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 193 s. ISBN: 978-80-213-2286-8.

JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – BOLECHOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – MASOPUSTOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – BURDA, Z. – KONČEL, R. – STĚHULOVÁ, I. – RÖDL, P. Podtyp: Skripta; Etika chovu a etologie zvířat. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 277 s. ISBN: 978-80-213-2282-0.

MACH, K. – ONDRÁČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – JEBAVÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MASOPUSTOVÁ, R. Využití probiotického krmiva PROBIOSTAN a antikokcidika EMANOX ve výkrmu brojlerových králíků, The use of probiotic feed PROBIOSTAN and coccidiostatic EMANOX in rabbit broiler fattening, rabbit broiler, fattening, nutrition, probiotics, coccidiostatics, 2012, GH - Výživa hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, PROBIOSTAN a EMANOX , 17210/2012-7, Zlepšení parametrů masné užitkovosti brojlerových králíků, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, Těšnov 17, 11705 Praha 1, 28.08.2012,

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – VOSTRÝ, L. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kokcidiostatika na přírodní bázi na výkrmnost a jatečnou hodnotu brojlerového králíka HYLA. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat, 12.9.2012, Mendelova univerzita v Brně, s. 206-214. ISBN: 978-80-7375-645-1.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetics of melanoma in Old Kladruber horse. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 145. ISBN: 978-90-8686-177-4.

VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – JANDA, K. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Growth performance of rabbit broilers HYLA. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 280 ISBN: 978-90-8686-177-4.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. Genetic parameters estimation and breeding values prediction for linear described traits in the Old Kladruber Horse. Journal of Animal and Feed Sciences, 2011, roč. 20, č 3, s. 338-349. ISSN: 1230-1388.

MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Welfare králíků v tradičním a faremním chovu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 28-31. ISBN: 978-80-7403-083-3.

ONDRÁČEK, J. – PĚNKAVA, Z. – PĚNKAVA, Z. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání anikokcidiotického účinku EMANOXU a salinomycinátu sodného ve výkrmu králíků. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 45–47. ISBN: 978-80-7403-083-3.

MACH, K. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – ANDREJSOVÁ, L. – ROVNANÍKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Užitkovost finálních hybridů brojlerového králíka v závislosti na věku a živé hmotnosti při ukončení výkrmu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 76–79. ISBN: 978-80-7403-083-3.

MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – ONDRÁČEK, J. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání výkrmu brojlerového králíka HYLA v testační stanici a faremním chovu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 80–83. ISBN: 978-80-7403-083-3.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on pedigree information. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 144. ISBN: 978-90-8686-177-4.

MAJZLÍK, I. – ANDREJSOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linkage of driving performance test parameters in Old Kladruber Horse. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 41 ISBN: 978-90-8686-177-4.

ONDRÁČEK, J. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhrada doplňků vitamínu E v krmivech pro výkrm králíků směsí přírodních antioxidantů. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 48–50. ISBN: 978-80-7403-083-3.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MAJZLÍK, I. – MAŘÍKOVÁ, Z. – STIBŮREK, J. – MASOPUST, J. – TICHÁ, B. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky. 2011. Základy obecné zotechniky - cvičení - kolektiv autorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2. vydání, 2011, tisk - Powerprint s.r.o., 50 s. ISBN: 978-80-213-2154-0 .

Základy obecné zootechniky - cvičení - Ing. Zdenka Maříková, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Jan Stibůrek (externí), Jan Masopust (externí), Bc. Vladimíra Tichá (externí), 2010

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic - doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Historie a rozvoj chovu králíků v ČR - doc. Ing. Karel Mach, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse - Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse - doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador retrievers - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, Dr. Ing. Naděžda Šebková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Zbarvení starokladrubských koní a jeho diverzita - Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Coat greying process in Old Kladruber horse. - Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

The effects of probiotic and herbal coccidiostatic on fattening performance in rabbit broilers. - doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, 2010

Genes for resistance to melanoma: Can we reveal them in Old Kladruber horses? - J. Futas (externí), Leona Vychodilová (externí), Ing. Barbora Hofmanová, Marie Vránová (externí), Lenka Putnová (externí), Mirko Vyskočil (externí), Irena Vrtková (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Petr Hořín (externí), 2010

Inbreeding and melanoma in Old Kladruber Horses. - Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Old Kladruber horse as the gene resource in CR. - doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Václav Jakubec (externí), doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic - doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse - doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse - Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

HRDLICOVÁ, A. – DOSTÁL, J. – MAJZLÍK, I. CORD1 (Cone-Rod Dystrophy 1) in Czech Republic Dachshunds. In Book of abstracts of the XXIV th GENETIC DAYS 2010 01.09.2010, Brno. Brno: Mendel Universtity in Brno, 2010. s. 22-22.

HRDLICOVÁ, A.; idPublikace = 50422; Název: Phenotypic variability of PRCD expression in different dog breeds-- Neexistuje podtyp publikace --

KRACÍKOVÁ, O. – CZERNEKOVÁ, V. – MELČOVÁ, S. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. – ČAPKOVÁ, Z. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza mitochondriální dna u genové rezervy starokladrubského koně. 2010. Acta fytotechnica et zootechnica, 1, s. 19-23..

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – SCHLOTE, W. – VESELÁ, Z. – JAKUBEC, V. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. Estimation of Animal × Environment Interaction in Czech Beef Cattle. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 1, č. 52, s. 15 - 22. ISSN: 0003-9438.

JAKUBEC, V. – VOSTRÝ, L. – SCHLOTE, W. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. Selection in the genetic resource: genetic variation of the linear described type traits in the Old Kladrub horse. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 52, č. 4, s. 343 - 355. ISSN: 0003-9438.

Linear type trait analysis in Coldblood breeds: Czech-Moravian Belgian horse and Silesian Noriker - Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Andrejsová Lea; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse - doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

Estimation of the genotype x environment interaction for the broiler rabbits - Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse - Ing. Čapková Zuzana; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

Horse Kinsky - current situation and future - Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

EMANOX – nové antikokcidikum v kompletních krmných směsích pro výkrm kálíků - Ondráček J.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Užitkovost a složení masa finálních hybridů brojlerového králíka HYLA v závislosti na jejich porážkové hmotnosti a věku - Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Užitkovost finálních hybridů králíků HYLA v závislosti na genotypu a krmné dávce - doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ondráček J.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Variation of linear described type traits in Czech-Moravian Belgian Horse and Silesian Noriker - doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Hofmanová Barbora, 2009

Etika chovu zvířat - doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Masopustová Renata; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Burda Z., 2009

 
page foot