| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Josef Sus, CSc. (1008)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2551
  • Kancelář:
  • www:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Effects of synthetic brassinolide on the yield of onion grown at two irrigation levels. Scientia Horticulturae, 2016, roč. 202, č. N, s. 125-132. ISSN: 0304-4238.

SUS, J. Výchovný řez polokmenů jabloně odrůdy ´Angold´ v ekopěstování. Zahradnictví, 2016, roč. XV, č. 1, s. 16-20. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Vliv výchovného řezu na růst a produktivitu jabloní v ekologickém režimu pěstování. Zahradnictví, 2016, roč. XV, č. 12, s. 18-21. ISSN: 1213-7596.

KOUŘIMSKÁ, L. – DRESSLEROVÁ, I. – SUS, J.Porovnání vybraných kvalitativních parametrů jablek z ekologické a integrované produkce. 2016, Sborník příspěvků. XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr 23.-25. 5. 2016, s. 43-47. ISBN: 978-80-86909-12-7.

KLOUTVOROVÁ, I. – SUS, J. – NÁMĚSTEK, J. – LÁNSKÝ, I. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2015, 318s. ISBN 978-80-86726-72-4. Vhodné pěstitelské postupy, s. 29-33.

KOCOUREK, F. – SUS, J. – KLOUTVOROVÁ, I. – LÁNSKÝ, I. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2015, 318s. ISBN 978-80-86726-72-4. Hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organismů, s. 43-44.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Klíčení osiva cibule kuchyňské po aplikaci atoniku při optimální s při snížené vlhkosti . In SEED AND SEEDLINGS XII 05.02.2015, Praha. Praha: Czech Univ Life Sci Prague; Czech Seed Trade Assoc; Czech Univ Life Sci Prague, Czech Agr C, 2015. s. 57-63.

MÉSZÁROS, M. – SUS, J. – LAŇAR, L. – NÁMĚSTEK, J. Evaluation of slender spindle form in young ‘Topaz’ apple orchard*. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 4, s. 167-171. ISSN: 1211-3174.

LAŇAR, L. – SUS, J. – MÉSZÁROS, M. VLIV POUŽITÉHO PŘÍPRAVKU A JEHO KONCENTRACE NA VĚTVENÍ A RŮST ODRŮDY JABLONĚ ´TOPAZ´ VE ŠKOLCE. Vědecké práce ovocnářské. , 2015, roč. 2015, č. 24, s. 153-158. ISSN: 0231-6900 .

LAŇAR, L. – SUS, J. – MÉSZÁROS, M. VLIV SMÁČEDLA A FREKVENCE OŠETŘENÍ NA VĚTVENÍ ODRŮDY JABLONĚ ´RUBINOLA´ VE ŠKOLCE. ..., 2015, roč. 2015, č. 24, s. 169-176. ISSN: N.

KOUŘIMSKÁ, L. – KUBASCHOVÁ, K. – SUS, J. – NOVÝ, P. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KOUDELA, M. Comparison of the carbohydrate content in apples and carrots grown in organic and integrated farming systems. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 178-183. ISSN: 1337-0960.

SUS, J. Novější odrůdy slivoní tolerantní k šarce. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Tvarování a řez slivoní. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 1, s. 24-27. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Faktory ovlivňující vnitřní a vnější kvalitu ovoce. Vinař-sadař, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1804-3054.

SUS, J. Řez slivoní. Vinař-sadař, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 44-47. ISSN: 1804-3054.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. – HAJDÍK, M. Produkce dřevní biomasy při jarním řezu slivoní (předběžné výsledky). Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 1, s. 60-63. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Výsledky hodnocení růstu vybraných odrůd slivoní. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 11, s. 18-20. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Výnosy švestek a pološvestek tvarovaných jako vřeteno do sedmého roku po výsadbě. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 12, s. 12-15. ISSN: 1213-7596.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

SUS, J. – ŽLEBČÍK, J. – ROD, J. Podtyp: Skripta; Svět růží. 2013, Svět růží. The world of Roses. Vydatelství Agriprint Olomouc 2013, 448 stran. ISBN 978-80-87091-45-6..

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ovocnářská odpovědna Josefa Suse. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 2, s. 45. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řez nízkokmenů hrušní po přeroubování. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 3, s. 10-11. ISSN: 0139-7761.

SUS, J.; idPublikace = 58643; Název: Ovocnářská odpovědna Josefa Suse-- Neexistuje podtyp publikace --

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže pro krásu i užitek I.. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 6, s. 10-11. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže pro krásu i užitek II.. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 7, s. 12-13. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Občasná ovocnářská odpovědna Josefa Suse. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 7, s. 45. ISSN: 0139-7761.

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Občasná ovocnářská odpovědna Josefa Suse. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 9, s. 41. ISSN: 0139-7761.

SUS, J.; idPublikace = 58650; Název: Zajímavosti okolo rakytníku-- Neexistuje podtyp publikace --

SUS, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Občasná ovocnářská odpovědna Josefa Suse. 2012, Zahrádkář, 44, 2012, č. 12, s. 45. ISSN: 0139-7761.

SUS, J.; idPublikace = 53916; Název: Řežeme hrušně ve tvaru vřetene-- Neexistuje podtyp publikace --

SUS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Barevné proměny modrých peckovin I. . 2011. .

SUS, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Barevné proměny modrých peckovin II. . 2011. .

SUS, J. – ROD, CSC., I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Růže. 2011. .

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Hodnocení růstu a výnosů vybraných odrůd slivoní na začátku plodnosti. Zahradnictví, 2011, roč. X., č 9, s. 12-16. ISSN: 1213-7596.

PRSKAVEC, K. – SUS, J. Vývoj pěstitelských tvarů jabloní a predace housenek obaleče jablečného sýkorami v borce stromů. Zahradnictví, 2011, roč. 2011 (X.), č. 11, s. 16-17. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – NEČAS, PH.D., I. Řez ovocných dřevin. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 144s. ISBN 978-80-247-2505-5. Řez ovocných dřevin, s. 9-144.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. – FLEISCHMANNOVÁ, ING., P. Předběžné hodnocení produktivity sortimentu slivoní během období tvarování vřetene I.. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX.), č. 10, s. 16 - 17. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Předběžné hodnocení produktivity širšího sortimentu slivoní během období tvarování vřetene II.. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX.), č. 11, s. 16 - 18. ISSN: 1213-7596.

Uprostřed zimy v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Řežeme jabloně ve tvaru štíhlého vřetene I. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci zimy v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Řežeme jabloně ve tvaru štíhlého vřetene II. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem jara v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Tvarujeme a řežeme slivoně. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed jara v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci jara v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Tvarujeme a řežeme meruňky. Pyramidální koruna, štíhlé vřeteno. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Vaše ovocnářské problémy pomáhá řešit Josef Sus. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem léta v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Doplňkový letní řez jádrovin včetně vylamování a zaštipování letorostů. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed léta v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci léta v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem podzimu v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Pozdně zrající odrůdy slivoní. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Uprostřed podzimu v ovocném sadu. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Hodnocení raně a středně pozdně zrajících odrůd slivoní. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Na konci podzimu v ovocné zahradě. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Začátkem zimy v ovocné zahradě. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

Perspektivní odrůdy švestek a pološvestek tolerantní k šarce. - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

SUS, J. – BISCHOF, H. Podtyp: Skripta; Řez ovocných stromů a keřů. 2010. ISBN 978-80-7360-935-1, Ottovo nakladatelsktí, s.r.o., počet stran 184, strana 9 - 129,počet výtisků 3000.

Životní jubileum ovocnáře, šlechtitele a manažera Ing. Aloise Pavlůska - doc. Ing. Josef Sus, CSc., 2010

SUS, J. Na návštěvě u východoněmeckých sousedů. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 1, s. 12 - 14. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Zahradnictví na České zemědělské univerzitě v Praze. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 3, s. 46 - 47. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Den otevřených dveří v Troji. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 1213-7596.

Den otevřených dveří v Troji - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Instruktáž zimního řezu a tvarování štíhlých vřeten jabloní - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Instruktáž řezu štíhlých vřeten jabloní - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Soutěž v řezu štíhlých vřeten jabloní - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Instruktáž zimního řezu ve výsadbách štíhlých vřeten jabloní, třešní a višní - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Životní jubileum Jana Blažka. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v lednu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Doba řezu ovocných dřevin. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v únoru. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Udržovací řez jabloní od čtvrtého roku po přeroubování. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v březnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Třešně jako historický prvek současné zemědělské krajiny. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Josta a její pěstitelské uplatnění. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v dubnu - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v květnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v červnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v červenci. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Když zavoní růže. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v srpnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v září. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v říjnu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v listopadu. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Ovocná zahrada v prosinci. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Uznání ekologickému ovocnáři z Vinice. - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

Tomato cultivars tolerace to Phytophtora infestans in ecological production system - Ing. Koudela Martin, Ph.D.; Chladová J.; doc. Ing. Sus Josef, CSc.; Ing. Svozilová Lenka, 2009

Speciální fytotechnika - doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2009

 
page foot