| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc. (5229)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SUCHANOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – KOCOUREK, F. – KYSILKOVÁ, K. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu, Optimization of weed control in system of integrated production of Brassica, onion, root and lettuce vegetables, herbicides; weeds; vegetables; environment; residue; MRL; competition, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Regulace plevelů v zelenině, Technické parametry, Ekonomické přínosy spočívají především v efektivnějším používáním regulačních zásahů proti plevelům, které v konečném důsledku ochranu proti plevelům zlevní. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016,

KOVAŘÍKOVÁ, K. – KOCOUREK, F. Účinnost insekticidů na housenky zápředníčka polního (Plutella xylostella L.). Zahradnictví, 2016, roč. , č. 3, s. 50-52. ISSN: 1213-7596.

KOCOUREK, F. – SUS, J. – KLOUTVOROVÁ, I. – LÁNSKÝ, I. Integrovaná ochrana ovocných plodin. Praha: Vydavatelství Profi Press, s.r.o., 2015, 318s. ISBN 978-80-86726-72-4. Hygienická opatření pro zamezení šíření škodlivých organismů, s. 43-44.

Monitoring rezistence obaleče jablečného (Cydia pomonella) k Cydia pomonella granulovirus - Ing. Zichová Tereza; Stará Jitka; Falta Vladan; Doc. RNDr. Ing. Kocourek František, CSc.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Kumar Kundu Jiban, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot