| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Husa, CSc. (5055)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SMÉKALOVÁ, L. – HUSA, J. – TOMŠÍKOVÁ, K. – POPOVIČOVÁ, T. Podtyp: Skripta; Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od zadání po odevzdání. 2016, Smékalová, L., Husa, J., Tomšíková, K., Popovičová, T. Průvodce zpracování bakalářské i závěrečné práce: od zadání po odevzdání. Praha: ČZU, 2016, 52 s. ISBN 978-80-213-2663-7..

HUSA, J.; idPublikace = 67121; Název: Informační technologie a změny paradigmat ve vzdělávání.-- Neexistuje podtyp publikace --

HUSA, J. Vysokoškolská pedagogika.. Praha: Grada Publishing, a.s. , 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4054-6. Didaktická technika a informační technologie, s. 144-193.

ICT Competencies of Teachers from the Pesrspective of Lifelong Learning - Ing. Jiří Husa, CSc., 2010

Informační gramotnost a její význam pro vzdělávání dospělých - Ing. Jiří Husa, CSc., 2010

Poradenství v odborném vzdělávání - Ing. Jiří Husa, CSc., 2010

MILLER, I. – HUSA, J. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR . Praha: ČZU v Praze, 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Odborné vzdělávání , s. 122 - 139.

VOTAVA, J. – HUSA, J. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Celoživotní učení, s. 17 - 31.

Změny vzdělávacích konceptů v době informační společnosti - Ing. Husa Jiří, CSc., 2009

Život na přelomu tisíciletí - Ing. Husa Jiří, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot