| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Doležalová, Ph.D. (8745)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vybraných agrotechnických opatření na obsah morfinu u máku setého (Papaver somniferum L.). 2011. In: Sborník 10. makový občasník, 31. 1.-3. 2. 2011, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2151-9.

ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – VAŠÁK, J. Odbyt máku limituje jeho kvalita. Úroda, 2010, roč. 58, č. 1, s. 19 - 21. ISSN: 0139-6013.

Skladování osiva máku - Petr Pšenička (externí), Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Složení alkaloidního spektra máku setého - Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

Kvalita semen máku a makoviny v roce 2009 - Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Petr Pšenička (externí), 2010

Složení alkaloidního spektra máku setého - Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. – PŠENIČKA, P. Mák. Praha: Powerprint , 2010. 352s. ISBN 978-80-904011-8-1.

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.). Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 96 - 102. ISSN: 0139-6013.

Den pro mák - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Vlk Radomil; Kosek Zdeněk, 2009

Den pro mák - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana; Kosek Zdeněk, 2009

Mák v roce 2009 - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana; Kosek Zdeněk; Vlk Radomil, 2009

BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR - Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana, 2009

Vybrané poznatky se systémem množení a úpravy osiva máku odrůdy Major v roce 2008 - Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Postřehy z pokusů v roce 2008 - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.) - Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Stanovení obsahu morfinu v makovině a "v" semenech máku - Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vliv měrné hmotnosti a velikosti semen na semenářské a produkční vlastnosti osiva jarního máku - Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2009

 
page foot