| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Útvary

Abecední seznam

Informace o útvaru Centrum inovací a transferu technologií

Útvar:
Centrum inovací a transferu technologií
Centre for Innovation and Technology Transfer
Zkratka Kód Typ útvaru
R-CITT 99130 středisko

Vedení útvaru

Vedoucí:
Jirátová Gabriela, Ing.

Členové útvaru

Členové:
Černá Michaela, Ing.
Gajdačová Petra, Mgr.
Houda Marek, Mgr.
Jirátová Gabriela, Ing.
Koláčková Gabriela, Ing. Ph.D.
Králová Alena, Ing.
Poláková Jana, Ing.

Informace o útvaru

Další aktivity:
Centrum inovací a transferu technologií CITT
Internetová stranka CITT: http://www.citt.czu.cz Centrum vzniklo v roce 2012 zabývá se podporou spolupráce mezi univerzitou a podnikovou sférou s cílem propojení výzkumného a technologického potenciálu univerzity s potřebami podnikatelské sféry a napomáhá tak komercializaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti univerzity.
CITT má své zástupce na všech fakultách a institutech ČZU, kteří jsou úzce napojeni na jednotlivé oborově zaměřené vědecké týmy či jednotlivce a fungují jako informační a distribuční kanály uvnitř univerzity. CITT má tak aktualizovaný přehled o probíhajících vědecko-výzkumných aktivitách napříč celou univerzitu.

Zástupci CITT: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů: Ing. Martin Hájek, Ph.D. Provozně ekonomická fakulta: Ing. Václav Švec, Ph.D. Technická fakulta: Ing. Josef Krupička, CSc. Fakulta životního prostředí: Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D. Fakulta lesnická a dřevařská: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. Institut tropů s subtropů: Ing. Iva Viehmannová, Ph.D. Institut vzdělávání a poradenství: Ing. Karel Němejc CITT k podnikům:
- poskytuje informace o možných formách spolupráce ČZU a podnikatelských subjektů s cílem propojit poptávku firmy s nabídkou univerzity,
- eviduje výsledky práce vědeckých týmů i jednotlivců, má přehled o využitelných patentech a licencích, také disponuje databází laboratorních kapacit či speciálních přístrojů na měření a testování,
- vyhledává pro firmy vhodné partnery z univerzity do společných vědecko-výzkumných projektů a nabízí možnosti zakázkového či partnerského výzkumu.

CITT k univerzitě:
- zvyšuje na univerzitě povědomí o možnostech komercializace výsledků výzkumu a vývoje,
- pomáhá výzkumným týmům vyhledávat vhodné partnery z průmyslu do společných vědecko-výzkumných projektů,
- ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví školí a asistuje v procesu ochrany duševního vlastnictví,
- informuje o podmínkách zakládání a financování spin-off firem* při ČZU a provází procesem jejich vzniku.

*Firma zakládaná studenty a vědeckými pracovníky, která využívá hmotného či nehmotného majetku univerzity k zahájení svého podnikání. V této firmě je univerzita zpravidla společníkem.
 
page foot