| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Akce

Aktuální akce

Informace o akci

» Zpět na vyhledávání
« Zpět na archiv

Název akce:
NATURA 2000 versus EIA & SEA
Typ:
Ostatní
Datum konání:
28. 4. 2005 - 29. 4. 2005         Uložit do kalendáře Uložit do kalendáře
Pořádající útvar:
Katedra aplikované ekologie
Garant: Kontaktní osoba:
doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc. doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
Místo konání:
Aula ČZU, Praha
Informace:
NATURA 2000 je koncipována jako celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany. Jejím smyslem je zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo umožnit tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. Z platné právní úpravy vyplývá, že jakýkoliv záměr nebo koncepce, které mohou území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti významně ovlivnit, podléhají hodnocení jejich důsledků na toto území a na stav jeho ochrany. Vrámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) je třeba prokázat, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena. Cílem konference NATURA 2000 versus EIA & SEA je podrobněji vysvětlit a společně prodiskutovat hlavní otázky této nové a nel

 
page foot